VERBS : Fiiller

İngiliz dilinde Fiiller yapı olarak ikiye ayrılır.
1 -  REGULAR VERBS: Düzenli Fiiller
2 - IRREGULAR VERBS: Düzensiz Fiiller


1 -  REGULAR VERBS: Düzenli Fiiller
     İngilizcede fiillerin çoğu düzenlidir.
     Bunları geçmiş zamanda kullanılırken
d, ed veya ied ekleriz.

   
 Örneğin:

a) Fiili geçmiş zamanlarda kullanırken, sonuna sadece ed ekleriz. 

    to brush : fırçalamak

    Bill brush
ed his teeth.
    Bill dişlerini fırçaladı.
   
b) Eğer fiilin son harfi e ile biterse, fiilin sonuna sadece d ekleriz.   

    to clos
e : kapatmak, kapanmak

    Suzy close
d the door.
    Suzy kapıyı kapadı.
  
c) Eğer fiilin son harfi y ile biterse ve ondan sonra ünsüz bir harf varsa,
    fiilin sonundaki
y atılır, yerine ied eklenir.   

    to stud
y : çalışmak
   
    Tom studied English.
    Tom İngilizce çalıştı.


2 - IRREGULAR VERBS: Düzensiz Fiiller

    Bunlar adında anlaşılacağı gibi düzensizdirler, yani geçmiş zamanlarda
    kullanılırken
d, ed, ied almazlar.

    Düzensi fiillerde kendi aralarında üç grupta kullanılır.

a) Üç hali de farklıdır.
   
    Örneğin:
   
to go : gitmek

   
go     went     gone

b) Birinci (Present) hali farklı,
    İkinci (Past) ve üçüncü hali (Perfect) halleri aynıdır.

   
understand     understood     understood

c) Üç hali de aynıdır.
   
    Örneğin:
   
to cut : kesmek

   
cut     cut     cut
 

    previous                                                   main page