Look at the pictures below and answer the questions.

                                      1-Who are these men?       They are the tallest and shortest men of the world.
                                                   Bu adamlar kim?                      Onlar dünyanın en uzun boylu ve kısa boylu adamları.
                                      2-What are their names?   Bao Xishun and He Pingping.
                                          Onların ismleri ne?                 Bao Xishun ve He Pingping.
                                      3-How tall are they?         Bao Xishun is 2.36 meters (7.9 feet) tall.
                                          Onların boyu kaç?              He Pingping is 73 centimeters (2.4 feet) tall.
                                      4-What are they doing?     They are shaking hands.
                                         Onlar ne yapıyorlar?               Onlar el sıkışıyorlar.
                                                             previous
                                              main page