TAG QUESTIONS  :
Pekiştirme soruları

 

İnandığımız, bildiğimiz, veya zannettiğimiz bir şeyi karşımızdaki
kişi veya kişilere kabul ettirmek için sorduğumuz soru şeklidir.

“................., değil mi?” diye sorulur.

Elma seversin, değil mi? (Olumlu)

ya da,

Ufuk ödevini yapmadı , değil mi? (Olumsuz)

 

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi  olumlu veya olumsuz bütün şahıslarda
her zaman “değil mi?” sorulmasına karşılık İngilizce’ de

A) cümlenin olumlu
b) veya olumsuz oluşuna,
c) zamanına ve
d) şahıslara göre değişir.

1) Cümlede hangi yardımcı fiil varsa o kullanılır.

The cat is sleeping, isn’t it?
Kedi uyuyor, değil mi?

They will come again, won't they?
Tekrar gelecekler, deği mi?

You can speak Italian, can’t it?
Italyanca konuşabilirsin, değil mi?

2) Cümle olumlu ise TQ olumsuz olur.

You like ice cream, don’t you?
Siz dondurma seversiniz, değil mi?


3)
Cümle olumsuz ise TQ olumlu olur.

They don't get up late, do they? 
Onlar geç kalkmazlar, değil mi?

4) Cümlenin zamanı kalıbı (tense’i) ne ise,
     ek soru nun zaman kalıbında olur.

You didn't work there, did you?
Orada çalışmadınız, değil mi?

Kaya is a bus driver, isn’t he?
Kaya otobüs şöförüdür, değil mi?


5) TQ’larda daima şahıs zamirleri kullanılır.

The children are playing football here, aren’t they?
Çocuklar top oynuyorlar, değil mi?


Everybody is her, aren't they?

Not: 'Everybody' İngilizcede, tekil kabul edilir.
Ama bunları cevaplarında ve TQ’larda “they” kullanılır.
Bu nedenle yukarıdaki cümlede “aren’t they” kullanıldı.


6) Bazı durumlarda question tags'ler
cümlenin yardımcı fiilinden farklı kullanılır.
Bu istisna durumları ezberlemek gerekir.
Aşağıdaki cümlelere dikkat ediniz.


- I am right, aren't I?
   Ben zenginim, değil mi?

(Normalde cümlenin yardımcı fiili am olduğu halde
 "amn't"
yardımcı fiili bulunmadığından "aren't" kullanılır.


 

EXAMPLES

Simple Present
Mary lives in Istanbul,doesn't she?
Bill doesn't smoke, does he?

You teach English, don't you?
They don't work very hard, do they?

Simple Present with BE
I am hungry,aren't I?
I am not late, am I?

Suzy is ill, isn't she?
Tom is not late, is he?

They are tired, are they?
The children aren't hungry, are they?

Present Cont.
I am studying now, aren't I?
I am sleeping, am I?

We are cleaning the classroom, aren't we?
We aren't going home, are we?

Simple Past
We met him last week,didn't we?
You didn't do your homework yesterday, did you?

They answered all the questions, didn't they?
You didn't break the vase, did you?

Simple Past with BE
You were unhappy yesterday, weren't you?
I wasn't here last week, was I?

Bob was sad yesterday, wasn't he?
Marry wasn't unhappy on Monday, was she?

Past Cont.
You were listening to musiv,weren't you?
I wasn't playing games, was I?

They were catching fish,weren't they?
They weren't studying, were they?

Present Perfect
You have done your homework, haven't you?
You haven't spent my money, have you?

John has cleaned his room, hasn't he?
Jane hasn't cooked lunch, has she?

Pres Perf Cont.
They have been working here for 2 years, haven't they?
You haven't been smoking since 2003, have you?

Past Perfect
I had helped you, hadn't I?
Tim hadn't stolen the money, had he?

Future
Your parents will come tomorrow, won't they?
Your father won't work on Saturday, will he?

Can
Filiz can drive, can't she?
Murat can't run fast, can he?

Should
Kenan should come home early, shouldn't he?
You shouldn't go to bed, should you?

Must
You must be careful, musn't you?
We mustn't be late, must we?

Need
Zeynep needs sleep, needn't she?
You needn't phone me till next week, need you?

Be Going To
Mehmet is going to work with us, isn't he?
Selin isn't going to do it again, is she?

Would
You would prefer tea, wouldn't you?
You wouldn't sell that car, would I?

Could
They could study harder, couldn't they?
You couldn't come earlier, could you?

Have To
You have to wear a uniform, don't you?
They don't have to work harder, do you?

Had To
Bilgin
had to get up early last week, didn't he?
Tamer didn't have to come here yesterday,
did he?

Used To
Your father used to be a manager, didn't he?
Your mother didn't used to be a teacher, did she?

Ought To
You ought to work less, oughtn't you?
Sinan oughtn't to study harder, ought he?

Might
My father might be late, mightn't she?
Yıldız
might not be ready, might she?

There
There is a bus stop near here, isn't there?
There isn't anything in the garden, is there?

previous                                       main page