PAST TENSES
Geçmiş Zamanlar 1

1-Simple Past Tense  
2- Present Perfect TenseDiller arasında düşünce, algılama ve değerlendirme farklılıklarının olması doğaldır. 

Bu gözönünde bulundurulması gereken en önemli husustur.

Türkçede geçmiş olayları 2 ana zaman kalıbı ile anlatırız.
1-Dili geçmiş zaman
2-Mişli geçmiş zaman

1- Eğer biz bir olayın meydana geldiğini görmüş  veya doğruluğundan emin isek

    "Dili geçmiş" zaman kalıbını kullanırız.
2- Eğer olayın meydana geldiğini görmemiş, başkasından duymuş isek

    "Mişli geçmiş" zaman kalıbını kullanırız.   İngilizler de geçmiş olayları iki ana zaman kalıbı ile kullanırlar.
1-Simple Past Tense
2-Present Perfect Tense


   Ama onlar geçmişe farklı bir açıdan bakarlar.

1-SIMPLE PAST TENSE

a) Tamamlanmış ve etkisi bitmiş olayları anlatırken Simple Past Tense'i kullanırlar.
    Genellikle ago, yesterday, last week, last month, last year
    gibi geçmiş zaman zarfları ile kullanırlar.
    Bu Türkçe'de '... ir di, ırdı) şeklinde ifade edilir.

    Örneğin;

     I spent my summer holidays in Bodrum.
    
Yaz tatilimi Bodrum'da geçirdim.
    (Olay oldu bitti ve bize olan etkisi sona erdi.)

a) Eskiden yaşanmış olayları, masalları anlatırken Simple Past Tense'i kullanılır ve
    Türkçe'de '... ir di, ırdı) şeklinde ifade edilir.
 
     Örneğin;

   
     Snow White lied in a big palace.
    
Pamuk Prenses (Kar Beyazı) büyük bir sarayda yaşardı.
 

previous                                          main page