Bu sayfadaki konularla ilgili konuşma alıştırmalarını
SPEAKING EXERCISES kitabından çalışabilirsiniz.
 
 

 

 

 

 

 LESSON 19

The Simple Present Tense (Geniş Zaman)  
Her zaman yaptığımız işleri, alışkanlık, gelenek,
görenek ve olayları anlatmada GENİŞ ZAMAN 

(The Simple Present Tense) kalıbını kullanırız.

Bu zaman kalıbında işi yapan kişiler iki grupta
kullanılır.


I. GRUB:

I        : Ben    "Birinci tekil şahıs"
You   : Sen    "İkinci tekil şahıs"- Siz "İkinci çoğul şahıslar" 
We    : Biz      "Birinci çoğul şahıslar"
They : Onlar "Üçüncü çoğul şahıslar"

Bu zamanın olumlu cümlelerinde yardımcı fiil kullanılmaz.

I swim in the pool.
Ben havuzda yüzerim.

You swim in the sea. 
Sen denizde yüzersin.

They swim in the river. 
Onlar nehirde yüzer(ler).


Cümleyi olumsuz yaparken DO "Yapmak" fiil'i yardımcı fiil olarak kullanılır.  
 
 
I do not swim in the pool.
Ben havuzda yüzmem.
I don't swim in the pool.
 
You do not swim in the sea. 
Sen denizde yüzmezsin.
You don't swim in the sea. 
 
They do not swim in the river. 
Onlar nehirde yüzmez(ler).
They don't swim in the river. 
 


YES / NO QUESTIONS

Do you swim in the sea?
Denizde yüzer misin
?
Yes, I do.
No, I don't.
Do they swim in the river? 
Onlar nehirde yüzer(ler) mi?
Yes, they do.
No, they don't.
  previous                                                       main page