Advanced Grammar

  
b) Dolaylı aktarımda değişen ifadeler;

Bu tip cümlelerin değişimdeki ana yapıları, bir önceki cümlelerle aynıdır. 
Farkları, "Dolaylı Cümleler" e zaman indirimi uygulanması, yer ve zaman
zarflarının değişimidir.

Diğer bir deyişle yüklemin, bir derece "Past-Geçmiş" hali kullanılır.

Zaman İndirimi'ne bir göz atalım.DIRECT SPEECH                                INDIRECT(Reported) SPEECH
-am/is/are
-will
-can
-may
-have/has
-must

-MV1 (Simple Present)
(don't/doesn't-MV1)

-MV2 (Simple Past)
(didn't-MV1)
-was/were
-would
-could
-might
-had
-had to

-MV2 (Simple Past)
(didn't-MV1)

-had-MV3 (Past Perfect)
(hadn't-MV3)

Zaman indiriminin yanı sıra yer ve zaman zarflarında ve işaret sıfatlarında da değişiklik yapılır.

DIRECT SPEECH

INDIRECT(Reported) SPEECH
-here

-this
-these

-now
-today
-yesterday
-tomorrow

-there

-that
-those

-then
-that day
-the day before
-the next day/the following day
previous             next            main page