REPORTED SPEECH 3
 
a) Dolaylı aktarımda düz ifadeler;II-Soru cümleleri;
 
1-Yes/No Questions (Cevabı Evet/Hayır olan sorular)
2-Wh-Information Questions (Cevabı açıklamalı olan sorular)
1-Yes/No Questions
(Cevabı Evet/Hayır olan sorular);

-Bu tip soru cümleleri dolaylı hale getirilirken "say-says", 
  "ask-asks" veya "want-wants to know" a dönüşür.

-İki cümleyi bağlamak için if bağlacı kullanılır. 
  If, burada "..ip, .....ipmediği" anlamını taşır. 
  Şart cümlelerindeki "eğer" anlamında değildir-Soru cümlesi, Dolaylı anlatımda soruluktan kurtulup, 
  düz hale getirilir.

-He says to me, "Does Tom speak Spanish?"

  He asks me if Tom speaks Spanish.
                veya
  He wants to know if Tom speaks Spanish.


-They say to him, "Is the train station far?"
                   
 They ask him if the train station is far.
               veya
 They want to know if the train station is far.
previous          next         main page