REPORTED SPEECH 2                  
  
a) Dolaylı aktarımda düz ifadeler;

1- söylenen sözlerin aktarımı devam eden zamanda ise,
2- verilen bir emir aktarılırken,
3- bir mektup  veya  haber  ikinci  veya üçüncü kişi veya 
     kişilere aktarılırken,   
4- sık sık söylenen sözün aktarılırken kullanılır.

     He
     She                  says, "........................."
     My brother
     
     They
     We                   say,   "........................."
     Jack and Bill

1-She says,"My father is working in the garage today."
   She says (that) her father is working in the garage today. 

2-He says,"You must do your homework now."
   He says (that) I must do my homework now.


3-They say,"We will arrive at the airport on Monday."
   They say (that) they will arrive at the airport on Monday.

4- I say,"I will never help them."
     I say (that) I will never help them.

     Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi dolaylı aktarım esnasında 
       ana  cümlenin  zaman yapısında değişiklik olmaz,
       cümlenin diğer öğelerinde olur.
            previous             next         main page