REPORTED SPEECH (Dolaylı Aktarım)

İki kişi veya iki grup insan arasında geçen konuşmaların üçüncü  kişi 
veya  üçüncü   kişilere aktarılmasına Dolaylı Anlatım "Reported Speech"
denir.

1-"Reported Speech" yapıları basit  olmalarına  rağmen, ayrıntıları
epey fazladır. 
Bu yüzden öğrencilerin imtihandaki en ufak dikkatsizlikleri hata
yapmalarına ve not kaybına sebep olur.

 
2- ASLA "Pasif Voice" ile "Reported Speech" konularını arka arkaya çalışmayınız! 
Böylece  hata  yapma ve not kaybetme ihtimali en aza indirilmiş olur.


Dolaylı aktarım esnasında meydana gelen değişiklikler iki şekilde ifade edilir.
a) Dolaylı aktarımda düz ifadeler;
b) Dolaylı aktarımda değişen ifadeler;

a) Dolaylı aktarımda düz ifadeler;

     He
     She                  says,"........................."
     My brother

     
 
    They
     We                   say,"........................."
     Jack and Bill

b) Dolaylı aktarımda değişen ifadeler;
     He
     She                  said,"........................."
     My brother
     
     They
     We                   said,"........................."
     Jack and Bill


      next                 
  main page