AT : ne içinde ne de üstünde diyebileceğimiz durumlarda kullanılır.

  Where is the...?
  .......nerede ?
    Where are ....?
     ......lar/ler nerede ?
  It is at .........
  .......... de
    They are at .......
     Onlar ...........de

   prepat2a.jpg (8594 bytes)

at the window

  previous     main page