LESSON 18

The Present Continuous Tense (Şimdiki devam eden zaman)
Konuşma anında meydana gelen hadiseleri anlatmak için
Present Continuous Tense kalıbı kullanılır. 

Bu zaman kalıbını kullanırken aşağıdaki zarfları kullanılır; 
now
(şimdi), at the moment (şu anda), today (bugün) vb.
 


Örnekler:
Affirmative (Olumlu)
Long Form Short Form
I am reading.
Ben okuyorum.
I’m reading.
 
You are writing.
Sen yazıyorsun.
You’re writing.
 
He is eating.
O yiyiyor.
He’s eating.
 
She is drinking.
O içiyor.
She’s drinking.
 
It is sleeping.
O uyuyor.
It’s sleeping.
 
We are walking.
Biz yürüyoruz.
We’re walking.
 
You are going.
Siz gidiyorsunuz.
You’re going.
 
They are coming.
Onlar geliyorlar.
They’re coming.
 

 

Negative (Olumsuz)
Long Form Short Form
I am not reading.
Ben okumuyorum.
I’m not reading.
 
You are not writing.
Sen yazmıyorsun.
You aren't writing.
 
He is not eating.
O yemiyor.
He isn't eating.
 
She is not drinking.
O içmiyor.
She isn't drinking.
 
It is not sleeping.
O uyumuyor.
It isn't sleeping.
 
We are not walking.
Biz yürümüyoruz.
We aren't walking.
 
You are not going.
Siz gitmiyorsunuz.
You aren't going.
 
They are not coming.
Onlar gelmiyorlar.
They aren't coming.
 


 

Yes / No Questions    
Long Form    

Am
I going?
Ben gidiyor muyum
?
Yes, I am.
Evet,
gidiyorum.
No, I'm not.
Hayır, gitmiyorum.
Are are coming?
Sen geliyor musun?
Yes, you are.
Evet,
gidiyorsun.
No, You aren't.
Hayır, gitmiyorum.
Is he working?
O çalışıyor mu?
Yes, he is.
Evet,
çalışıyor.
No, he isn't.
Hayır, gitmiyor.
Is she cooking?
O pişiriyor mu?
Yes, she is.
Evet,
çalışıyor.
No, she isn't.
Hayır, gitmiyor.
Is it sleeping?
O uyuyor mu?
Yes, it is.
Evet, uyu
yor.
No, it isn't.
Hayır, uyumuyor.
Are we going?
Biz gidiyoruz muyuz?
Yes, we are.
Evet,
gidiyoruz.
No, we aren't.
Hayır, gitmiyoruz.
Are you writing?
Siz yazıyor musunuz?
Yes, we are.
Evet,
yazıyoruz.
No, we aren't.
Hayır, gitmiyoruz.
Are they are singing?
Onlar şarkımı söylüyorlar?
Yes, they are.
Evet, söylüyorlar
.
No, they aren't.
Hayır, söylemiyorlar
.

previous

main page