PASSIVE VOICE

Şimdi İngilizce'nin ETKEN cümle yapısına
ÖZNE   +Yardımcı Fiil + YÜKLEM    + NESNE   + YER   + ZAMAN
Subject+Helping Verb  + Main Verb  +  Object   + Place +    Time
                               
          (YÜKLEM-1-2-3-ing halinde bulunur)


Şimdi de EDİLGEN cümle yapısına bir bakalım: 
ÖZNE   +Yard. Fiil         + TO BE  +YÜKL.3.+ (Eylemi yapan)    +YER     + ZAMAN
Subject+ Helping Verb +  To Be    +Main Verb.3+ (by .............) + Place 
+      Time
                                             
 (TO BE -am-is-are/being/was-were/been şeklinde bulunur.)

A-Etken Cümle, Edilgen hale çevrilirken; 
1-Etken cümlenin Nesnesi alınır ve Edilgen cümlenin Öznesi yapılır.  
2-Varsa yardımcı fiil kullanılır, yoksa bir şey konmaz.

3-
Etken cümlenin yüklem yapısı ne ise TO BE fiilinin o hali kullanılır.

  
TO BE (am-is-are/being/was-were/been)
4-Yüklemin 3. hali kullanılır (Tüm cümlelerde).
5-Eğer yapılan iş belli bir kişi tarafından yapılmış ise by kullanılarak yazılır.

6-Yer ve zaman zarfları ilave edilir. 


Exercises ;

1- Present Continious Tense - Şimdiki Devam Eden Zaman.

My sister is making a cake in the kitchen now.
(Ablam şimdi mutfakta pasta yapıyor.)

A cake is being made by my sister in the kitchen now.
(Mutfakta bir pasta ablam tarafından yapılıyor.)

2- Simple Present Tense - Geniş Zaman.
My sister makes a cake in the kitchen every weekend.
(Ablam her hafta sonu mutfakta pasta yap
ar.)

A cake is made by my sister in the kitchen every weekend.
(Mutfakta bir pasta ablam tarafından yapılır.)

3- Simple Past Tense - Geçmiş Zaman.(1)
My sister made a cake in the kitchen yesterday.
(Ablam dün mutfakta bir pasta yap
.)

A cake was made by my sister in the kitchen yesterday.
(Mutfakta bir pasta ablam tarafından yapıldı.)

4- Present Perfect Tense - Geçmiş Zaman.(2)
My sister has made a cake in the kitchen.
(Ablam mutfakta bir pasta yap.)

A cake has made by my sister in the kitchen .
(Mutfakta bir pasta ablam tarafından yapıldı.)
previous         next            main page