PASSIVE VOICE

Edilgen (Pasif) Cümle yapıları, Türkçenin aksine İngiliz Dilinde çok önemli 
bir yere sahiptirler. 

Edilgen (Pasif) Cümle yapıları;

1-Yapılan işlerin önemli olduğu, yapanın önemli olmadığı durumlarda 
    Edilgen çatı kullanılır.

   
("The road has been repaired."    "Yol tamir edildi." cümlesinde önemli   
    olan yolun tamir edilmesidir. 
    Yolun kimler tarafından tamir edildiğinin bir önemi yoktur.)


2-Eylemi yapan kişinin belli olmadığı durumlarda EDİLGEN çatı   
    kullanılır.
 
   
This house was robbed twice last week.
   
Bu ev geçen hafta iki defa soyuldu. (Hırsız bilinmiyor.)

3-Genel eylem ifadeleri için kullanılır. 
   
Butter is kept in the fridge. 
   
Tereyağ buzdolabında saklanır (tutulur).
    
Edilgen Cümlelerde, Özne eylemi kendisi yapmaz, aksine  yapılan
eylemden etkilenir.
 


Edilgen Cümle yapıları, ASLA alıştırmalarda olduğu şekilde 
(Etken cümleyi Edilgen hale çevirme işlemi) günlük hayatta kullanılmazlar. 
Ancak, bu yapıların Etken yapılar ile farkını göstermek 
için bu yola başvurulur.

Edilgen çatı Türkçe de; yükleme "il,il,ul,ül" eklerinin ilave
edilmesi ile kurulur.

İngilizce de ise bu çatı "to be" + "Fiil3" şeklinde elde edilir.
Yüklem cümle içerisinde yapılan eyleminin zamanını göstermez. 
Bu işi "TO BE" üstlenmiştir.

Yüklem, daima  Fiilin 3. halindedir.
  

next                                                                                       main page