Grammar 

LESSON 10

MIKTAR SIFATLARI

A Little / Little                         A Few / Few

    

A Little : Biraz
Little     : Çok az (miktar olarak A Little’ dan daha az.)
A Little ve Little : Biraz ve Çok az
(Sayılamayan isimler için kullanılır. Tekil işlem görür.)

Örneğin:
A little milk
Little milk

There is a little milk in the bottle.
Şişede biraz süt var.

There is little milk in the bottle.
Şişede çok az süt var.


There is little milk in the bottle.
Şişede çok az süt var.

I have a little money. : Biraz param var.

 I have little money.    : Çok az param var.

A Few : Birkaç
Few :  Çok az (sayı olarak A Few’ dan daha az.)

A Few ve Few   : Birkaç ve Çok az
(Sayılabilen isimler için kullanılır. Çoğul işlem görür.)
Örneğin:

A few dogs
Few dogs

There are a few dogs in the garden.
Bahçede bir kaç köpek var.


I have a few friends. : Biraz arkadaşım var.

I have few friends.    :Çok az arkadaşım var.

 

NOT:
Little / Few oldukça gramatiktir.
Bu yüzden günlük İngilizcede pek kullanılmazlar.
Onların yerine olumsuz cümlelerde much/many daha yaygındır.

I need little water.        
(Çok az suya ihtiyacım var.)

Demek yerine

I do not need much water.       Denir.
(Çok fazla suya ihtiyacım yok.)     


 

Few workers work there.
(Orada çok az işçi çalışır.)

Demek yerine

Not many friends visited me.    Denir.
(Orada çok fazla işçi çalışmaz.)
previous grammar  main page