Grammar 

Elementary


LESSON 15 

Some
Many
Much  
Any

:Birkaç,Biraz 
:Çok
:Çok
:Hiç

:Sayılabilen ve Sayılamayan isimlerle kullanılır.
:Sayılabilen isimlerle kullanılır.
:Sayılamayan isimlerle kullanılır.
:Sayılabilen ve Sayılamayan isimlerle kullanılır.

 
(Olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır.)

:Sayılamıyan isimlerle kullanılır


A great deal of
: çok miktarda 

Have you got
Has he got
Have they got

any
some
many

pens ?
toys ?
apples ?

Yes, I have got
Yes, he has got
Yes, they have got


some
many

pens.
toys.
apples.
 


No, I haven't got
No, he hasn't got
No, they haven't got

any
many

pens.
toys.
apples.
 
MUCHHave you got
Has she got
Have they got

any
some
much

milk ?
butter ?
cheese ?


 

Yes, I have got
Yes, she has got
Yes, they have got

some
a great deal of

milk.
butter.
cheese.

No, I haven't got
No, she hasn't got
No, they haven't got

much
any

milk.
butter.
cheese.

previous

grammar 

main page