Grammar  Elementary


LESSON 12

THE ARTICLES  
a/an/the
 
Indefinite Articles
Belirsiz Tanımlık 
 
a/an
      Türkçe'de pek  kullanılmayan    a/an,   İngilizce'de    
     isimlerin  önünde kullanılır ve herhangi bir  anlamına 
     gelirler.  
     Sadece sayılabilir tekil    (Countable Singular Nouns) 
     isimlerle birlikte kullanılırlar. 
     Okunuşu   ünsüz   sesle   başlayan   isimlerin   önüne  
     a,  ünlü sesle başlayanlara ise an konur.

A

                    


a bed 
bir yatak

 
a cake
bir pasta

An

                   


an apple
bir elma

 
an armchair
bir  koltuk 


Belirli Tanımlık
Definite Article
Belirli bir nesneden bahsedildiğinde, "A" veya "An"  yerine

"The"  

kullanılır. 


      
"The" Sayılabilir tekil - countable singular -  ya da     sayılamaz - 
                      uncountable - isimlerin hepsiyle kullanılır.
  

 The


A boy is riding a bicycle in this picture.
Can you see the boy on the bicycle ?


                            

                                 previous                 next              grammar                 main page