Grammar  Elementary


     LESSON 6

     TEKİL ve ÇOĞUL - SINGULAR and PLURAL

    
Birden fazla olan isimlere çoğul denir.
     When a noun stands for one thing it is SINGULAR.
        When a noun stands for more than one thing it is PLURAL.
 

       1-İngiliz Dilinde tekil isimleri çoğul yaparken, genellikle sonuna (s) eklenir. 


a catan egg


two catstwo eggs

           2-Sonu o, ss, sh, ch ve x ile biten isimlerin sonuna (es) eklenir.

 
a tomato
dress (elbise)
brush (fırça)
watch (saat)
box     (kutu)


 
tomatoes
dresses
brushes
watches 
boxes

3-İsmin sonu (y) ile bitiyorsa ve ondan önceki harf sessiz/ünsüz ise (y) atılır
   ve
yerine (ies) konur.

 
a baby (bebek)
fly (sinek)
country
(ülke)

 
three babies
 flies
countries


4-İsmin sonu (y) ile bitiyorsa ve ondan önceki harf sesli/ünlü ise sadece  (s) 
   konur.
                   boy       (erkek çocuk)             boys         (erkek çocuklar) 
                        day        (gün)                           days         (günler)                 
                       donkey (eşek)                       
   donkeys  (eşekler)                       
previous                        next                    grammar                      main page