Grammar  Elementary

LESSON 4 
Pronouns - Zamirler & to BE-olmak fiili

İsimlerin yerine kullanılan kelimelere zamir denir. 
A Pronoun is a word used instead of a noun : 

To BE (am-is-are) bir şeyin ne olduğunu gösterir.

I  am.................... Ben...................im.
You  are............... Sen...................sin.
He   is.................... O (Erkek)..........dır.
She  is.................. O (Bayan)..........dır.
It     is.................... O (Eşya, Hayvan )..........dır.
We  are.................... Biz...................iz.
You  are................... Siz...................siniz.
They  are................. Onlar ...............dır.
I am a student. Ben bir öğrenciyim.
You are a girl. 
Sen bir kızsın.
He is a man. O bir adamdır.
She is a nurse. O bir hemşiredir.
It is a cat. 
It is a book.
O bir kedidir.
O bir kitaptır.

We are workers. Biz işçiyiz.
You are drivers. Siz şöförsünüz.

Üçüncü şahısların çoğul hallerinde şahıs ayırımı yoktur.

They are cooks.
They are trees.
They are dogs.
Onlar aşçıdır.
Onlar ağaçtır.
Onlar köpektir.
QUIZ
previous             next              grammar             main page