Grammar  Elementary

LESSON 14


Can :
...ebil, abil, muktedir olmak 
                
Tüm şahısların kullanımında "Can" değişikliğe uğramaz.       


Jane can swim.
Jane yüzebilir.A rabbit can run fast.
Bir tavşan hızlı koşabilir.
Tom can ride. 
Tom ata binebilir.


 


A baby can't swim.
Bebek yüzemez.A tortoise can't run fast.
Bir kaplumbağa hızlı koşamaz.Birds can fly.
  Kuşlar uçabilir.

 

                        previous                      next                    grammar                    main page