PAST TENSES 2
Geçmiş Zamanlar 2


2-Present Perfect Tense
İçinde bulunduğumuz zaman
(today, this morning, this afternoon, this evening, this week)
da yapılan eylemleri anlatmak için kullanılır.

Bu zaman kalıbını kullanırken işin yapıldığı zamanın
önemi ikinci derecededir.


Örneğin.
Babanız sorar.
Ev ödevini yaptın mı?
Have you done your homework?

Yes, I have.
Evet yaptım.

Bunu şöylede ifade edebiliriz;
Yes, I have just done it.        (Evet yeni yaptım) veya
Yes, I have already done it.   (Evet çoktaan yaptım.)

Eğer ne zaman yaptığını baban sorar ise şöyle der.
When did you do it?
Ne zaman yaptın?

2 hours ago.
İki saat önce.

Present Perfect Tense "Since" veya "For" ekleyerek
geçmişte başlayan ve halen devam eden olayları anlatmakta kullanılır.

Bu durumda "Present Perfect Tense" Sadece geçmişi gösteren zaman
kalıbı olmaktan çıkar.

Örneğin,
I have studied English.
Ben İngilizce çalıştım(Öğrendim).

I have studied English for 2 years.
Ben iki seneden beri İngilizce çalışıyorum.
(Çalışmam halen devam ediyor.)

previous                                            main page