GRAMMAR

THE LIST OF IRREGULAR VERBS -
Düzensiz Fiillerin Listesi-

Sevgili öğrenciler, isteğiniz üzere "Düzensiz Fiillerin Listesi" eklendi.

"Irregular Verbs" İngilizce'de çok kullanılan fiillerdir. 
Bunların hepsini birden hemen ezberlemeye çalışmayınız!
Zaman içerisinde kullanarak öğrenmeye gayret ediniz.

Lesson   1 - İsimler 

NOUNS

Lesson   2 - Sıfatlar - A  

ADJECTIVES

Lesson   3 --Fiiller

VERBS

Lesson   4 --Zamirler

PRONOUNS

Lesson   5 --Bağlaçlar

CONJUNCTIONS

Lesson   6 - Tekil ve Çoğullar

SINGULAR and PLURAL

Lesson   7 - Çoğul

PLURAL

Lesson   8 - Biraz, birkaç, çok,
                      hiç,
çok miktarda

Some, many, much,
any, a great deal of

Lesson   9 -  A lot of  / Lots of

A lot of  / Lots of

Lesson 10 -  Bir az / Az  veya
                     Birkaç / Az

A Little / Little     
or A Few / Few

Lesson 11 - Çok

Very  /  Too  /  Enough

Lesson 12 - Sıfatlar VE İsimler

ADJECTIVES AND NOUNS

Lesson 13 - Sıfatlar - B

ADJECTIVES

Lesson 14 - Mülkiyet sıfatları

POSSESSIVE ADJECTIVES

Lesson 15 - İyelik zamirleri

POSSESSIVE PRONOUNS

Lesson 16 -  Kişi zamirlerinin ( .. i hali)

OBJECT PRONOUNS

Lesson 17 - a) İşaret sıfatları
                     b) Soru sıfatları

Pointing out Adjectives
Asking Question
s

Lesson 18 - THE ARTICLES  

a/an/the

Lesson 19 - Varlık cümleleri

There is ....... / There are .......

Lesson 20 -..ebil..abil

CAN

Lesson 21 - Şimdiki devam eden zaman

Present Continuous Tense

Lesson 22 - Geniş zaman     1

Simple Present Tense

Lesson 23 - Geniş zaman     2

Simple Present Tense

Lesson 24 - Gelecek zaman 1 

Future Tense

Lesson 25 - Gelecek zaman 2  

Near Future Tense

Lesson 26 - Fiiller

Verbs

Lesson 27 - Düzensiz Fiiller

Irregular Verbs

Lesson 28 - Geçmiş zaman 1

Simple Past Tense

Lesson 29 - Geçmiş zaman 2

Present Perfect Tense

Lesson 30 - Pekiştirme soruları

Tag Questions


previous

main page