Grammar 

LESSON 11

OBJECT
PRONOUNS

Kişi zamirlerinin
akuzatif hali

Kişi zamirleri (I, you, he, she, they...) 
cümle içinde fiilden etkilenen nesne konumunda olduklarında 
aşağıdaki şekilde değişikliğe uğrarlar.

 
POSSESSIVE ADJECTIVES POSSESSIVE PRONOUNS
I Ben Me Beni, Bana
You Sen You Seni, Sana
He O (erkek) Him Onu, Ona
She O (bayan-dişi) Her Onu, Ona
It O (Cansız ve hayvanların) It Onu, Ona
We Biz Us Bizi, Bize
You Siz You Sizi, Size
They Onlar Them Onları, Onlara

EXAMPLES : Örnekler

Can you hear me?                            Yes, I can.
Beni duyabiliyor musun?                      Evet.

We will give you a nice present.
Biz sana hoş bir hediye vereceğiz.

My uncle gives candies to the children,
Amcam çocuklara şekerleme verir.
so the children like him very much.
bu yüzden çocuklar onu çok sever.

Ayşe is a good friend, so everybody likes her.
Ayşe iyi bir arkadaş. Bu yüzden herkes onu sever. 
Çomar isn't here. I can't see it.
Çomar burada değil. Onu göremiyorum.
 
Why don't you visit us?
Niçin bizi ziyaret etmiyorsunuz?
 
Who will help you?
Size kim yardım edecek? 
The children are swimming in the pool. You can find them there.
Çocuklar havuzda yüzüyorlar. Onları orada bulabilirsin.

previous        grammar          next            main page