Grammar 

Elementary


LESSON 10

POSSESSIVE PRONOUNS

Mülkiyet -iyelik-  Zamirleri


İyelik sıfatları isimlerden önce kullanılır.
İyelik zamirlerinden sonra ise isim kullanılmaz
ve
tek başlarına hem iyelik sıfatının 
hem de ismin yerini tutarlar. 
 

 
POSSESSIVE ADJECTIVES POSSESSIVE PRONOUNS
My Benim Mine Benimki
Your Senin Yours Seninki
His Onun (erkek) His Onunki
Her Onun (bayan-dişi) Hers Onunki
Its Onun
(Cansız ve hayvanların)
Its sıfatının zamiri yoktur.
Our Bizim Ours Bizimki
Your Sizin Yours Sizinki
Their Onların Theirs Onlarınki

EXERCISES

My car is small.
Benim arabam küçük.

Yours is big.
Senin (ki) büyük.

Your book is interesting.
Senin kitabın ilginç.
Mine is dull.
Benimki sıkıcı.
His father is a doctor.
Onun babası bir doktor.
Mine is a pilot.
Benimki bir pilot.
Her teacher is tall.
Onun öğretmeni uzun boylu.
Ours is short.
Bizimki kısa boylu.
Its name is Çomar.
Our house is comfortable.
Bizim evimiz rahattır.
Yours isn't comfortable.
Sizinki rahat değildir.
Your friends are here.
Sizin arkadaşlarınız burada.
Ours are there.
Bizimkiler orada.
Their village is big.
Onların köyü büyüktür.
Ours is small.
Bizimki küçük.


previous        grammar          next            main page