LESSON 24


       NEAR FUTURE TENSE


1 -  Birşeyin olacağına dair kesin delil varsa:
       
      It is very cloudy. It is going to rain.
     Hava çok bulutlu. Yağmur yağacak.


2 - Yapılacak işe konuşma anından önce niyet edilmişi ise:
       He going to meet me at the airport at 9 today.

3 - Söyleyenin gelecekteki niyetini vurgulamak için kullanılır:
      She is going to be a pilot when she finishes the school.
      

     
Normal durumda (vurgu gerekmiyorsa)
      Simple Future Tense kullanılır.
      She will be a pilot when she finishes the school.

4 - Zaman ifadesi olmadan da kullanılabilir. 
     (Bu durumda yakın gelecek zamanı belirtir.)
      I am going to buy this bike.
previous                                                                           main page