LESSON 23

Simple Future Tense & Near Future Tense
              (GELECEK  ZAMANLAR) 

Türkçe' de gelecek zaman eki (..cek, ...cak)'ın yükleme ilave
edilmesi ile elde edilir.

Yarın yeni bir gömlek alacağım.

İngilizce'de gelecek iki ana Zaman kalıbı ile gösterilir.

SIMPLE  FUTURE TENSE

1- Niyet ve konuşma anında verdiğiniz kararı  ifade etmek için  
     kullanılır:

     Look! The chair is broken. I will repair it.

2 - Birşey yapmaya söz verdiğiniz zaman kullanılır:

      I will give you some money next week.


3 - Gelecekte birşeyin olacağını tahmin ettiğimiz zaman kullanılır:
     
      Bu durumda; 
      believe, think, be sure, be afraid
      gibi fiiller, perhaps gibi zarflar kullanılır.
      
      I believe that Jack is innocent.
      (Jack'in masum olduğuna inanıyorum.)

      
      I think Sue will be late a little.
      (Sanırım, Sue biraz geç kalacak.)

     I am sure that Tom will win the race.
      (Eminim ki, yarışı Tom kazanacak.)
 
      I am afraid Nick will miss the bus.
       (Korkarım, Nick otobüsü kaçıracak.)


4 -  Birisini tehdit ederken:

       Mother; Your father  will punish you, if you get low marks     
      again.
      (Eğer tekrar düşük not alırsan, baban seni cezalandıracak.)
previous                                              main page