very + sıfat

very : çok


Ali is very hardworkind,
so he always gets high marks.            

Kaya is very hungry.    
Please give him some food.            

We are is very tired.                 
We will go home now.

Ali çok çalışkan,
bu yüzden o daima yüksek not alır.

Kaya çok aç.
Lütfen, ona biraz yiyecek verin.

Biz çok yorgunuz.
Şimdi eve gideceğiz.


t
oo + sıfat

too  : çok çok

The tea is too hot.     
I can't drink it.           

This man is too poor.
We should help him.

Those shoes are too expesive.
We can't buy them.
 


Çay çok çok sıcak. (Aşırı sıcak)
Onu içemiyorum.

Bu adam çok çok fakir.
Biz ona yardım etmeliyiz.

Şu ayakkabılar çok çok pahalı.
Biz onları alamayız.
 

sıfat + enough

enogh  : yeteri kadar

Yüksel isn't tall
enough.
She can't play basketball.


They are rich enough.
They can buy this house.

 


Yüksel yeterince uzun boylu değil.
O basketbol oynayamaz.


Onlar
yeterince zengin.
Onlar bu evi alabilirler.
  previous                                                    main page